SSD Cloud облачен уеб хостинг и сървъри


Декларация за конфиденциалност

Всеки клиент, наричан по-долу за краткост „Потребител”, желаещ да се възползва от предлаганите услуги на "ССД Клауд" ЕООД, наричан по-долу за краткост „Доставчик”, се съгласява да спазва Общи условия и Условията за конфиденциалност под електронна форма чрез отбелязване на полето "Съгласен съм с Общите условия за ползване на SSDCloud.BG" за извършване на регистрацията.

1. Информация съгласно Закона за eлектронната търговия и Закона за защита на потребителите:
- Наименование на Доставчика: ССД Клауд ЕООД;
- Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Александър Пушкин 13, бл. 64, ап. 18
- Адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. Александър Пушкин 13, бл. 64, ап. 18
- ЕИК № 203144520
- Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 203144520

Закон за защита на личните данни:
- Удостоверение за регистриран Администратор на Лични Данни - идентификационен номер: №413076

Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Тел.: 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
Тел.: 02/ 9330572
Гореща линия: 0700 111 22
Интернет страница: www.kzp.bg

2. Доставчикът запазва правото си да изменя, допълва и редактира настоящите Общи условия за ползване по всяко време, като всички промени се публикуват на следния адрес: https://www.ssdcloud.bg/terms-of-service

3. Конфиденциалност.

Декларацията за поверителност описва конфиденциалността на информацията между Доставчика и Потребителя.

Доставчикът - ССД КЛАУД ЕООД защитава и уважава правото на личен живот на Потребителят.
Доставчикът събира информация за Потребителя относно: Имена, електронна поща (и-мейл), телефон и адрес, паспортни данни. Информацията се съхранява за целите на обслужването, целите на плащания и издаване на фактури.
Използва се най-висок клас криптиране на информацията, както при съхранението й, така и при предаването със сертификат (SSL EV Certificate)

Доставчикът няма да предава каквато и да било лична информация на трети лица, освен в следните случаи:
- Ако това се изисква от нормативен акт - на съответните органи.
- Държавни агенции и други регулатори, които представят легитимен документ за правото да изискат информацията или е на лице законова предпоставка.
- Трети лица, които извършват услуги за нас свързани с плащанията (Банки и PayPal), като те са декларирали, че са съгласни с нашите условия да запазят информацията в конфиденциалност и да спазват нужните мерки за нейната висока защита.

Потребителят се задължава от своя страна да запази в конфиденциалност напълно коресподенцията с Доставчика, както и всички факти и тайни станали му известни при използването на Услугите предлагани от Доставчика.
Всички обявени цени са с включен 20% ДДС.

© 2018 SSDCloud.BG - ССД Клауд ЕООД. Всички права запазени.


SSD Cloud е високотехнологична компания, която предлага професионални хостинг решения за Вашия бизнес. Благодарение на най-добрите световни практики, можете да се възползвате от уеб хостинг с висока производителност на ниска цена, висок клас премиум сървъри и Cloud VPS - виртуални сървъри.
Вашият избор за надежден хостинг партньор - една ключова стъпка в сигурността и успеха на бизнеса.